Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

Sao từ khóa quà tặng giáng sinh lại dance dữ vậy?

Không hiểu vì lý do gì mà thời gian gần đây từ khóa quà tặng giáng sinh của mình cứ càng ngày càng xuống. Làm cách gì thì nó cũng cứ xuống. Chả hiểu vì sao nữa. Từ vị trí thứ 11, có khi là thứ 10 thì  giờ nhảy phát xuống tận trang 4 mà nó lại cứ đì đẹt mãi ở đó chả thể nào mà lên được.

Nguyên nhân từ khóa quà giáng sinh xuống là gì?


Trước mình cứ tự tin rằng nó cho xuống để làm bàn đạp cho nó chuẩn bị lên. Thế những có vẻ không phải, đã xuống cả tuần rồi mà không lên nhất định có vấn đề, rồi tất các cac từ liên quan đến giáng sinh như quà giáng sinh, quà noel... Có thể có một số lý do sau:

+ Thứ nhất, vào gần mùa vụ, key này các đơn vị báo seo rất ác.
+ Thứ hai, mình không thể nào đọ được họ, bacjklink mình cũng kém.
+ Các backlink của mình đều kém chứ không có backlink chất.
+ Nội dung có vẻ không tốt lắm.

Xem link mình seo ở đây nhé: http://quatanghoanhao.com/tags/qua-tang-giang-sinh

Vậy theo mình, để nó lên được cần một vài yếu tố:

+ Thứ nhất mình cần phải đi link dày hơn.
+ Thứ hai, kiếm traffic cho khủng vào, từ nhiều nguồn khác nhau.
+ Thứ ba, bồi thêm nội dung cho thật tốt!

Cố gắng chục hôm nữa cho nó lên nhỉ!